In de Grond-, Weg- en Waterbouw hebben hebben opdrachtgevers en uitvoerders samen algemene voorwaarden opgesteld, de uniforme administratieve voorwaarden (UAV). Daarnaast werken ze in geval van geïntegreerde bouworganisatievormen met de UAV-GC 2005, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen. Hierbij wordt onder gewerkt met risicogestuurde toetsing van plannen, het opstellen van kwaliteitsplannen en opleverdossiers, het uitvoeren van toetsingen door gecertificeerde auditors. De Wkb is geen formaliseren van deze manier van werken, maar het proces lijkt erg op de kwaliteitsborging zoals geschetst in de Wkb.