Het komt regelmatig voor dat aannemers bepaalde installaties uitbesteedt aan derden. In dat geval hoeven de werkzaamheden van die andere aannemers niet meegenomen te worden in het dossier van de aannemer.