Het is nog niet bekend of, en hoeveel extra kosten de nieuwe procedure voor kwaliteitsborging de consument of gebruiker oplevert. Dat is mede afhankelijk van het gebruikte instrument, de risicobeoordeling van het bouwwerk en de mate van interne kwaliteitsborging van de aannemer. De hoogte van de kosten voor de kwaliteitsborger zijn afhankelijk van de risicobeoordeling, het te gebruiken instrument en het aantal noodzalijke toetsmomenten. We zullen in de praktijk moeten leren hoe dit zich in kosten vertaalt.