Volgens het Burgerlijk Wetboek is de aannemer verscherpt aansprakelijk. Dat houdt in dat, in tegenstelling tot de huidige situatie, de aannemer ook na de oplevering aansprakelijk blijft voor tekortkomingen aan het bouwwerk, wanneer het aannemelijk is dat deze tijdens het bouwproces ontdekt konden worden. Wanneer de opdrachtgever van het bouwproject een consument is, is deze verscherpte aansprakelijkheid een dwingend recht. Er wordt niet van afgeweken, wat er dan ook in de contracten vastgelegd zou zijn. Bij zakelijke opdrachtgevers kan hiervan afgeweken worden, wanneer dit expliciet zo in de contracten is opgenomen.