De dossiervorming is onderdeel van de bedrijfsvoering van de aannemer. Deze kosten kunnen aan de opdrachtgever doorberekend worden in de aanneemovereenkomst.