Let de kwaliteitsborger ook op omgevingsoverlast zoals bouwlawaai of trillingen?

Aan deze situatie verandert niets. Het handhaven van de omgevingsveiligheid rond bouwprojecten blijft een taak van de gemeentes.