Is het aanstellen van een onafhankelijke kwaliteitsborger verplicht?

Dat is inderdaad verplicht. Opdrachtgevers hebben natuurlijk ook zelf deskundigen in dienst om te waken over technische bouwkwaliteit. De onafhankelijke kwaliteitsborger toetst echter op basis van de risico’s en het voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Deels letten ze dus op dezelfde aspecten, maar niet allemaal. De kwaliteitsborger moet ook altijd onafhankelijk zijn om strijdige belangen te voorkomen.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *