Alle onafhankelijke kwaliteitsborgers hanteren een klachten- en geschillenprocedure, die omschreven is bij het te hanteren instrument.