Het peilmoment voor de nieuwe wijze van kwaliteitsborging is het moment van de aanvraag van de vergunning. Alle bouwprojecten waarvoor de vergunning is aangevraagd na 1 januari 2021 zullen volgens de Wkb geborgd moeten worden. Een uitzondering hierop betreft her opleverdossier. Voor alle projecten die na 1 januari 2021 opgeleverd worden, dient een opleverdossier verstrekt te worden aan alle opdrachtgevers, zakelijk of consumenten. Dit is echter een regelend recht, waardoor hiervan afgeweken kan worden door andere afspraken te maken in de aanneemovereenkomst.