De wet schrijft niet voor wat de aannemer precies moet vastleggen in de dossiers. De kwaliteitsborger bepaalt dit op basis van het inspectieplan bij de bouwplantoetsing, onder andere op basis van de risicobeoordeling. Foto’s bijvoorbeeld zijn niet altijd sluitend bewijs, maar steunen wel de documentatie. Soms zijn er rapporten nodig. We kunnen u hierover uitgebreid informeren.