De wetgever verwacht dat de leges met 30% zullen dalen. In praktijk zal moeten blijken of dat haalbaar is. Afhankelijk van hoeveel werk er voor de gemeentes wegvalt, gaan de leges mogelijk omlaag.