De kwaliteitsborger gebruikt een wettelijk toegestaan instrument om de bouwtechnische eisen tijdens de bouw te meten en vast te leggen. Als dat niet of niet correct gebeurt, kan dat later aan het licht komen. De borger is dan verantwoordelijk te stellen. De borger wordt niet aansprakelijk gesteld voor het maken van de fout, alleen voor het niet opmerken. Het instrument regelt hoe we met die situatie omgaan. Zou er een conflict ontstaan, kan de projectontwikkelaar of aannemer een andere onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Dan moeten echter de bouwplannen opnieuw getoetst worden, het borgingsplan opnieuw opgesteld worden, en de afgegeven vergunning moet opnieuw verleend worden.