Wat houdt de verscherpte aansprakelijkheid in?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de aannemer verscherpt aansprakelijk. Dat houdt in dat, in tegenstelling tot de huidige situatie, de aannemer ook na de oplevering aansprakelijk blijft voor tekortkomingen aan het bouwwerk, wanneer het aannemelijk is dat deze tijdens...