WETGEVING EN
PROCEDURES

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat houdt de verscherpte aansprakelijkheid in?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de aannemer verscherpt aansprakelijk. Dat houdt in dat, in tegenstelling tot de huidige situatie, de aannemer ook na de oplevering aansprakelijk blijft voor tekortkomingen aan het bouwwerk, wanneer het aannemelijk is dat deze tijdens het bouwproces ontdekt konden worden. Wanneer de opdrachtgever van het bouwproject een consument is, is deze verscherpte aansprakelijkheid een dwingend recht. Er wordt niet van afgeweken, wat er dan ook in de contracten vastgelegd zou zijn. Bij zakelijke opdrachtgevers kan hiervan afgeweken worden, wanneer dit expliciet zo in de contracten is opgenomen.

Gaan de gemeentelijke leges omlaag nu zij niet meer toetsen?

De wetgever verwacht dat de leges met 30% zullen dalen. In praktijk zal moeten blijken of dat haalbaar is. Afhankelijk van hoeveel werk er voor de gemeentes wegvalt, gaan de leges mogelijk omlaag.

Geldt de ingangsdatum van 1 januari 2024 ook voor reeds gestarte bouwprojecten?

Het peilmoment voor de nieuwe wijze van kwaliteitsborging is het moment van de aanvraag van de vergunning. Alle bouwprojecten waarvoor de vergunning is aangevraagd na 1 januari 2024 zullen volgens de Wkb geborgd moeten worden. Een uitzondering hierop betreft her opleverdossier. Voor alle projecten die na 1 januari 2024 opgeleverd worden, dient een opleverdossier verstrekt te worden aan alle opdrachtgevers, zakelijk of consumenten. Dit is echter een regelend recht, waardoor hiervan afgeweken kan worden door andere afspraken te maken in de aanneemovereenkomst.

Wordt de vergunningprocedure bij gemeentes korter door de Wkb?

Dit is mogelijk omdat er taken wegvallen bij de gemeente. Maar dit betreft een verschuiving van taken van de gemeente naar de kwaliteitsborger. Of de proceduretijd dus ook officieel korter wordt, zal de praktijk moeten uitwijzen.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!