OPLEVERDOCUMENTATIE

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel woningen staan er in het opleverdossier bij een groot project?

Men is nog bezig om de eisen voor het opleverdossier vast te stellen. Hierbij wordt ook overwogen welke en hoeveel woningen in een grootschalig project gedocumenteerd moeten worden. Het opleverdossier wordt verstrekt aan de opdrachtgever. Als elke woning een andere opdrachtgever heeft, moet er voor iedere opdrachtgever een eigen dossier zijn.

Wordt in de Wkb de manier van kwaliteitsborgen vastgelegd zoals waarmee al gewerkt wordt bij uav-gc contracten?

In de Grond-, Weg- en Waterbouw hebben opdrachtgevers en uitvoerders samen algemene voorwaarden opgesteld, de uniforme administratieve voorwaarden (UAV). Daarnaast werken ze in geval van geïntegreerde bouworganisatievormen met de UAV-GC 2005, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen. Hierbij wordt onder andere gewerkt met risicogestuurde toetsing van plannen, het opstellen van kwaliteitsplannen en opleverdossiers, het uitvoeren van toetsingen door gecertificeerde auditors. De Wkb is geen formalisering van deze manier van werken, maar het proces lijkt erg op de kwaliteitsborging zoals geschetst in de Wkb.

Worden installaties uitgevoerd door derden opgenomen in het opleverdossier?

Het komt regelmatig voor dat aannemers bepaalde installaties uitbesteden aan derden. In dat geval hoeven de werkzaamheden van die andere aannemers niet meegenomen te worden in het dossier van de aannemer.

Mag de aannemer kosten berekenen voor het opleverdossier?

De dossiervorming is onderdeel van de bedrijfsvoering van de aannemer. Deze kosten kunnen aan de opdrachtgever doorberekend worden in de aanneemovereenkomst.

Staat er in de Wkb wat er moet worden vastgelegd en hoe dit moet worden geborgd?

De wet schrijft niet voor wat de aannemer precies moet vastleggen in de dossiers. De kwaliteitsborger bepaalt dit op basis van het inspectieplan bij de bouwplantoetsing, onder andere op basis van de risicobeoordeling. Foto’s bijvoorbeeld zijn niet altijd sluitend bewijs, maar steunen wel de documentatie. Soms zijn er rapporten nodig. We kunnen u hierover uitgebreid informeren.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!