OP ZOEK NAAR EEN KWALITEITSBORGER?

Persoonlijke aanpak
Maatwerkoplossingen
Deskundig en gekwalificeerd
Van ontwerp tot oplevering en nazorg

ERKENDE KWALITEITSBORGING

Met jarenlange ervaring in het borgen van bouwkwaliteit, bieden wij onze expertise en ondersteuning in de voorbereiding van en gedurende het gehele bouwproces. 

  • Risicobeoordeling
  • Borgingsplan
  • Toetsmethoden en inspectiemomenten afgestemd
  • Kwaliteit en veiligheid gewaarborgd
  • Voldoen aan de wettelijke eisen

Ons deskundig personeel maakt een risicobeoordeling en controleert uw bouwplannen aan de hand van wettelijke technische voorschriften. We stellen een borgingsplan vast waarin relevante toets- en inspectieaspecten worden opgenomen, en stemmen de toetsmethoden en inspectiemomenten met u af. Tijdens de bouw voeren we inspecties uit om te verifiëren of de uitvoering voldoet aan de gestelde wettelijke technische eisen. Ons doel is om de kwaliteit en veiligheid van uw bouwprojecten te waarborgen.

UW BOUWPROJECT GEBORGD

Bouwplantoetsing

Wij controleren of uw bouwplannen voldoen aan de gestelde (technische) eisen en wettelijke voorschriften. Op basis van uw bouwplannen bepalen we wanneer en welke technische aspecten gecontroleerd dienen te worden en met welke instrumenten.
Lees meer >

Bouwinspectie

Als onafhankelijke kwaliteitsborger inspecteren en keuren wij in de uitvoering, op afgesproken momenten, de wettelijke technische en overige gestelde eisen van uw bouwproject. Zo zorgen wij ervoor dat uw project voldoet aan de gestelde eisen.
Lees meer >

VEELGESTELDE VRAGEN

Wie betaalt de kwaliteitsborger? Hoe is de onafhankelijkheid dan geborgd?

De kwaliteitsborger wordt ingeschakeld om de vergunning te verkrijgen. De opdrachtgever kan een borger contracteren, of dat door de uitvoerder of aannemer laten doen. Voor de daadwerkelijke aanvang van de bouw moet de kwaliteitsborger bij de gemeente bekend zijn, maar eerder is raadzaam.

De kwaliteitsborger werkt met een wettelijk toegelaten instrument. Om de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger te regelen, zijn eisen vastgelegd. Zowel in de wet als bij de instrumenten. De instrumentaanbieder verleent de kwaliteitsborger het recht het instrument te gebruiken en houdt toezicht op het werk van de kwaliteitsborger. Dat kan door certificering, maar het hoeft niet. De kwaliteitsborger dient te worden opgenomen in een openbaar register.

Kan een kwaliteitsborger ook alleen de ontwerp-, uitvoerings- of opleveringsfase borgen?

Nee, dat kan niet. De kwaliteitsborger moet het gehele proces kunnen borgen. De eisen aan de kwaliteitsborger zijn vastgelegd in het toepasselijke instrument.

Wat voor extra kosten levert de Wkb voor consumenten op?

Het is nog niet bekend of, en hoeveel extra kosten de nieuwe procedure voor kwaliteitsborging de consument of gebruiker oplevert. Dat is mede afhankelijk van het gebruikte instrument, de risicobeoordeling van het bouwwerk en de mate van interne kwaliteitsborging van de aannemer. De hoogte van de kosten voor de kwaliteitsborger zijn afhankelijk van de risicobeoordeling, het te gebruiken instrument en het aantal noodzakelijke toetsmomenten. We zullen in de praktijk moeten leren hoe dit zich in kosten vertaalt.

Wie contracteert wanneer de kwaliteitsborger?

De vergunninghouder, dus opdrachtgever, moet zorgen dat er een kwaliteitsborger aangesteld wordt. Dat kan hij zelf doen, of door de aannemer laten doen, afhankelijk van wat de vergunninghouder wil. We raden aan de kwaliteitsborger zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Voor de vergunning moet minimaal bij aanvang van de bouw de borger bij de gemeente bekend zijn.

Hoe gaan we om met meningsverschillen tussen de kwaliteitsborger en de bouwer?

Alle onafhankelijke kwaliteitsborgers hanteren een klachten- en geschillenprocedure, die omschreven is bij het te hanteren instrument.

Is het aanstellen van een onafhankelijke kwaliteitsborger verplicht?

Dat is inderdaad verplicht. Opdrachtgevers hebben natuurlijk ook zelf deskundigen in dienst om te waken over technische bouwkwaliteit. De onafhankelijke kwaliteitsborger toetst echter op basis van de risico’s en het voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Deels letten ze dus op dezelfde aspecten, maar niet allemaal. De kwaliteitsborger moet ook altijd onafhankelijk zijn om strijdige belangen te voorkomen.

Let de kwaliteitsborger ook op omgevingsoverlast zoals bouwlawaai of trillingen?

Aan deze situatie verandert niets. Het handhaven van de omgevingsveiligheid rond bouwprojecten blijft een taak van de gemeentes.

Als de kwaliteitsborger de kwaliteit niet goed bewaakt, wat zijn dan de gevolgen voor de bouwer?

De kwaliteitsborger gebruikt een wettelijk toegestaan instrument om de bouwtechnische eisen tijdens de bouw te meten en vast te leggen. Als dat niet of niet correct gebeurt, kan dat later aan het licht komen. De borger is dan verantwoordelijk te stellen. De borger wordt niet aansprakelijk gesteld voor het maken van de fout, alleen voor het niet opmerken. Het instrument regelt hoe we met die situatie omgaan. Zou er een conflict ontstaan, kan de projectontwikkelaar of aannemer een andere onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Dan moeten echter de bouwplannen opnieuw getoetst worden, het borgingsplan opnieuw opgesteld worden, en de afgegeven vergunning moet opnieuw verleend worden.

Kwaliteitsborger inschakelen?

Vanaf het ontwerp tot aan de oplevering; wij controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen door het toetsen van bouwplannen en het uitvoeren van bouwinspecties.

| VRAGEN? NEEM CONTACT OP

We nemen graag de tijd voor een persoonlijk gesprek. Ook als u gewoonweg een vraag heeft omtrent uw situatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Tenslotte gaat het om de veiligheid, kwaliteit en leefbaarheid van de fysieke leefomgeving.

Bel ons!

+31 (0)79 820 09 94

Whatsapp ons!

Mail ons!

Info@borgkb.nl

Bedrijfsgegevens
Borg KB
KvK: 76218619
Btw-nummer: NL860549471B01

Zilverstraat 69,
2718 RP Zoetermeer